Impact van de campagne

Impact van de campagne

Inzicht in duurzame en gezonde voeding We zien dat de wereldwijde uitdaging om de productie en consumptie van voedsel te verduurzamen steeds groter wordt. De groeiende wereldbevolking, en een nog sterker toenemende vraag naar milieu-intensieve producten, leiden tot globale en lokale problemen. Denk aan ontginning van natuur, aantasting van landbouwgronden en watervoorraden en klimaatverandering. “Veel mensen hebben te weinig voedsel beschikbaar en zijn ondervoed, terwijl een ander deel van de wereldbevolking juist overmatig eet.” Tegelijkertijd is het voedingspatroon van een groot deel van de wereldbevolking ongezond. Veel mensen hebben te weinig voedsel beschikbaar en zijn ondervoed, terwijl een ander deel van de wereldbevolking juist overmatig eet. Deze situatie is ongezond en bovendien niet duurzaam. Het verduurzamen en gezonder maken van ons voedselproductie en consumptiesysteem is dan ook een grote uitdaging voor overheden, bedrijven en consumenten. Blonk Consultants wil alle partijen die bezig zijn met deze problematiek ondersteunen met gedegen en onafhankelijk onderzoek.

Hoe bereken je duurzaamheid van voedingsmiddelen?

Elk product heeft een impact op het milieu, denk aan CO2 die vrijkomt bij het productieproces, de grondstoffen die worden gebruikt en het transport van het product. Om de milieu-impact te berekenen maken we gebruik van de onderzoeksmethode Levenscyclusanalyse, ook wel LCA genoemd. Met een LCA wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht. Alle fases van een product worden geanalyseerd. Dus bijvoorbeeld van grondstofgebruik, verpakkingsmateriaal tot transport, koeling in de winkel tot bereiding en voedselverspilling bij de consument en uiteindelijk de afvalverwerking. Ook wordt inzichtelijk gemaakt waar de milieu-impact in de keten het grootst is. Door steeds dezelfde onderzoeksmethode, -uitgangspunten en betrouwbare data te gebruiken kunnen producten onderling vergeleken worden.

Leer meer over duurzame voeding

Wil je meer weten over duurzame voeding?