De missie van Blonk Consultants

Inzicht in duurzame en gezonde voeding

We zien dat de wereldwijde uitdaging om de productie en consumptie van voedsel te verduurzamen steeds groter wordt. De groeiende wereldbevolking, en een nog sterker toenemende vraag naar milieu-intensieve producten, leiden tot globale en lokale problemen. Denk aan ontginning van natuur, aantasting van landbouwgronden en watervoorraden en klimaatverandering.

Veel mensen hebben te weinig voedsel beschikbaar en zijn ondervoed, terwijl een ander deel van de wereldbevolking juist overmatig eet.

Tegelijkertijd is het voedingspatroon van een groot deel van de wereldbevolking ongezond. Veel mensen hebben te weinig voedsel beschikbaar en zijn ondervoed, terwijl een ander deel van de wereldbevolking juist overmatig eet. Deze situatie is ongezond en bovendien niet duurzaam. Het verduurzamen en gezonder maken van ons voedselproductie en -consumptiesysteem is dan ook een grote uitdaging voor overheden, bedrijven en consumenten.

Blonk Consultants wil alle partijen die bezig zijn met deze problematiek ondersteunen met gedegen en onafhankelijk onderzoek.

Hoe bereken je duurzaamheid van voedingsmiddelen?

Levenscyclusanalyse

Elk product heeft een impact op het milieu, denk aan CO2 die vrijkomt bij het productieproces, de grondstoffen die worden gebruikt en het transport van het product. Om de milieu-impact te berekenen maken we gebruik van de onderzoeksmethode Levenscyclusanalyse, ook wel LCA genoemd.

Met een LCA wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht. Alle fases van een product worden geanalyseerd. Dus bijvoorbeeld van grondstofgebruik, verpakkingsmateriaal tot transport, koeling in de winkel tot bereiding en voedselverspilling bij de consument en uiteindelijk de afvalverwerking. Ook wordt inzichtelijk gemaakt waar de milieu-impact in de keten het grootst is.

Door steeds dezelfde onderzoeksmethode, -uitgangspunten en betrouwbare data te gebruiken kunnen producten onderling vergeleken worden.

Leer meer over duurzame voeding

Wil je meer weten over duurzame voeding?

 • Optimise your diet!
  Een online 'spel' waarmee je een voedingspatroon duurzamer én gezonder kunt maken. Schuif met de verschillende voedingsmiddelen en zie of de milieu-impact juist toeneemt of afneemt. Maar pas op! Het voedingspatroon moet natuurlijk ook gezond zijn.
 • 'Eating for 2 degrees', WWF UK & Duurzame voeding
  In 2017 hebben we voor WWF UK onderzocht hoe een gezond én duurzaam dieet voor het Verenigd Koninkrijk er uit moet zien. WWF UK heeft dit vertaald naar praktische tips, waarmee de inwoners van het Verenigd Koninkrijk invulling kunnen geven aan een duurzaam dieet. En het leuke is, radicale aanpassingen bleken helemaal niet nodig.
 • Menu van Morgen - Gezond en duurzaam eten in Nederland
  In 2015 hebben we voor Natuur & Milieu onderzocht hoe een gezond en duurzaam eetpatroon voor Nederland ingevuld kan worden. Het Menu van Morgen geeft inzicht in het gewenste Nederlandse eetpatroon voor 2030. Een gevarieerd dieet bleek nog steeds mogelijk.

 • Carbon Footprint impact Doe Maar Lekker Vegetarisch

  Blonk Consultants heeft uitgerekend wat de CO2-besparing impact is geweest van de campagne. Hiervoor is de levenscyclusanalyse (LCA) methode gebruikt. LCA is een methode voor het evalueren en kwantificeren van de milieu-impact van een product. Daarbij werd gekeken naar de gehele productieketen (van wieg tot graf) waarin elke individuele fase van de levenscyclus wordt meegenomen: productie van grondstoffen (b.v. kunstmest, elektriciteit en warmte), teelt, verwerking, distributie, retail, vervoer, bereiden bij de consument en afvalverwerking van de verpakking.

  Door de extra consumptie van vleesvervangende producten gedurende de campagne ‘DOE MAAR LEKKER VEGETARISCH’ is in totaal 2.752 ton CO2-eq bespaard. Deze uitstoot is gelijk aan de uitstoot van 15,7 miljoen kilometer in een personenauto of 3.177 vluchten naar New York.